nazod

nazod – z powrotem (pol.)

Już żeś je nazod, tak wartko?
Sam mosz, ale pamiyntej, że mosz mi to prziniyś nazod.
Cōż tak łazisz, tam a nazod?

Podej dalij…