nelka

nelka – goździk (pol.); die Nelke (ger.); karafiát (cze.); carnation (eng.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…nelka
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…nelki
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…nelce
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…nelka
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...nelkōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…nelce
Wołacz l. poj. Ty…nelko
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…nelki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…nelek; nelkōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…nelkōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…nelki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…nelkami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…nelkach
Wołacz l. mn. Wy…nelki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Co żeś zaś napochoł, że niesiesz nelka babie?

Na Dziyń Kobiyt kożdo frela dostała nelka w robocie.

Kaj to ciōngniesz z tōm nelkōm?

 

 

 

Podej dalij…