nic

nic – nic (pol.)

Rodzaj n.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…nic
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…niczego
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…niczymu
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…nic
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...niczym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…niczym
Wołacz l. poj. Ty…nic
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…-
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…-
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…-
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…-
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…-
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…-
Wołacz l. mn. Wy…-
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Jo sam niczego niy widza.

Jo sie już niczymu niy dziwia.

Sam nic niy ma.

Yno niy przichodź nazod z niczym.

 

Podej dalij…