niyrobisz

niyrobisz – nierób, próżniak, leń, obibok (pol.)

Rodzajmos.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…niyrobisz
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…niyrobisza
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…niyrobiszowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…niyrobisza
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...niyrobiszym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…niyrobiszu
Wołacz l. poj. Ty…niyrobiszu
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…niyrobisze
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…niyrobiszōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…niyrobiszōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…niyrobiszōw
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…niyrobiszami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…niyrobiszach
Wołacz l. mn. Wy…niyrobisze
Przimiotnik (jaki? czyj?)-
Rybnik

 

Ty niyrobiszu, chyć się roboty a niy yno piwsko szłepiesz.

Tam w tym szynku siedzōm same niyrobisze.

Niy bier se takigo niyrobisza, bo bydziesz halatała całe życi.

 

Podej dalij…