niyś

niyś – nieść (pol.)

bezokolicznikniyś
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.niesa
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.niesiesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.niesie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.niesymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.niesiecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.niesōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.niōs żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.niōs żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.niōs
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.niōśli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.niōśliście; żeście niōśli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.niōśli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.niōsła żech; niōsłach; żech niōsła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.niōsła żeś; niōsłaś; żeś niōsła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.niōsła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..niōsły my; my niōsły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. niōsłyście; żeście niōsły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.niōsły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.niōsło żech; żech niōsło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.niōsło żeś; żeś niōsło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.niōsło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech niōs
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś niōs
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł niōs
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my niōśli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście niōśli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli niōśli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech niōsła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś niōsła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była niōsła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my niōsły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście niōsły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były niōsły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech niōsło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś niōsło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było niōsło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . niyś
tr. rozk. l. poj 3. os.niech niesie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.niyście
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech niesōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. niōs bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. niōs byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.niōs by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.niōśli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. niōśli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.niōśli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.niōsła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
niōsła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.niōsła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. niōsły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.niōsły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.niōsły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. niōsło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.niōsło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.niōsło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych niōs
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś niōs
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by niōs
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my niōśli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście niōśli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by niōśli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych niōsła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś niōsła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by niōsła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my niōsły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście niōsły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by niōsły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych niōsło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś niōsło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by niōsło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda niōs
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz gniōs
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie niōs
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy niōśli; bydymy niyś
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie niōśli; bydziecie niyś
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm niōśli; bydōm niyś
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda niōsła; byda niyś
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz niōsła; bydziesz niyś
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie niōsła; bydzie niyś
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy niōsły; bydymy niyś
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie niōsły; bydziecie niyś
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm niōsły; bydōm niyś
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda niōsło; byda niyś
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz niōsło; bydziesz niyś
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie niōsło; bydzie niyś
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyniesiōny
rzeczownik odczasown.niesiyni
Rybnik

 

Niesa ci sam suchy chlyb, bo my nic niy chowiymy tōż niy mōmy co z tym zrobić.

Kury mi lepszy niesōm, tōż żech ci sam prziniōsła dziesiynć jajec.

Kaj to niesiesz te flaszki, do sprzedanio?

 

 

Podej dalij…