niywłośny

niywłośny – niewłasny, przyrodni, adoptowany (pol.)

przymiotnikniywłośny
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...niywłośny
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...niywłośno
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...niywłośne
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... niywłośni; niywłośne
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...niywłośne
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...niywłośnego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...niywłośnej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...niywłośnego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...niywłośnych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...niywłośnych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...niywłośnymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...niywłośnej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... niywłośnymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... niywłośnym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
niywłośnym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...niywłośnego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... niywłośny
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..niywłośno
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... niywłośne
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
niywłośnych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... niywłośne
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
niywłośnym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...niywłośnōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...niywłośnym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...niywłośnymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...niywłośnymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...niywłośnym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..niywłośnej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...niywłośnym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...niywłośnych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...niywłośnych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...niywłośny
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...niywłośno
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... niywłosne
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...niywłośni; niywłosne
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...niywłośne
stop. wyższy przymiotn.. -
przysłówek (jak? jako?)-

 

To sōm nasze niywłośne dzieci, po mojij siostrze, my se ich wziyni za swe.

To je jejich niywłośny synek z domu dziecka.

To je mōj niywłośny brat, mo inkszego ôjca.

 

 

Podej dalij…