niższy

niższy – niższy (pol.)

przymiotnikniższy
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...niższy
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...niższo
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...niższe
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... niżsi; niższe
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...niższe
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...niższego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...niższej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...niższego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...niższych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...niższych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...niższymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...niższej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... niższymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... niższym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
niższym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...niższego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... niższy
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..niższo
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... niższe
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
niższych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... niższe
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
niższym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...niższōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...niższym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...niższymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...niższymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...niższym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..niższej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...nizszym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...niższych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...niższych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...niższy
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...niższo
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... niższe
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...niżsi; niższe
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...niższe
stop. równy przymiotn.. niski
przysłówek (jak? jako?)
Bydzie...
niżyj

 

Ta twoja chałupa je niższo, tōż możno ta drabina styknie ku dachu.

Dej mi sam ta niższo ryczka, aż se siedna a ôbuja strzewiki.

Tyn stōł je niższy, jak tyn stary.

Podej dalij…