noga

noga – noga (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…noga
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…nogi
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…nodze
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…noga
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...nogōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…nodze
Wołacz l. poj. Ty…nogo
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…nogi
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…nogōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…nogōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…nogi
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…nogami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…nogach
Wołacz l. mn. Wy…nogi
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Panie dochtorze , coś mi sie w noga stało.

Myj nogi, a spać, bo rano musisz do szkoły stować.

 

Podej dalij…