nosić

nosić (sie) – nosić (pol.)

bezokoliczniknosić
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.nosza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.nosisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.nosi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.noszymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.nosicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.noszōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.nosiōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.nosiōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.nosiōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.nosiyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.nosiyliście; żeście nosiyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.nosiyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.nosiyła żech; nosiyłach; żech nosiyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.nosiyła żeś; nosiyłaś; żeś nosiyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.nosiyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..nosiyły my; my nosiyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. nosiyłyście; żeście nosiyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.nosiyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.nosiyło żech; żech nosiyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.nosiyło żeś; żeś nosiyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.nosiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech nosiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś nosiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł nosiōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my nosiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście nosiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli nosiyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech nosiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś nosiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była nosiyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my nosiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście nosiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były nosiyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech nosiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś nosiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było nosiyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . noś
tr. rozk. l. poj 3. os.niech nosi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.noście
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech noszōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. nosiōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. nosiōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.nosiōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.nosiyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. nosiyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.nosiyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.nosiyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
nosiyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.nosiyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. nosiyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.nosiyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.nosiyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. nosiyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.nosiyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.nosiyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych nosiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś nosiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by nosiōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my nosiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście nosiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by nosiyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych nosiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś nosiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by nosiyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my nosiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście nosiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by nosiyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych nosiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś nosiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by nosiyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda nosiōł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz nosiōł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie nosiōł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy nosiyli; bydymy nosić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie nosiyli; bydziecie nosić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm nosiyli; bydōm nosić
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda nosiyła; byda nosić
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz nosiyła; bydziesz nosić
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie nosiyła; bydzie nosić
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy nosiyły; bydymy nosić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie nosiyły; bydziecie nosić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm nosiyły; bydōm nosić
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda nosiyło; byda nosić
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz nosiyło; bydziesz nosić
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie nosiyło; bydzie nosić
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernynoszōny
rzeczownik odczasown.noszyni
Rybnik

 

Kej byś bōł nosiōł paryzol, to byś niy zmok.

Jo wola nosić galoty, niż kecka.

Nasza starka nosiyli dycko chustka, abo plyjt.

Podej dalij…