nynać

nynać – spać (pol.)

bezokoliczniknynać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.nynōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.nynosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.nyno
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.nynōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.nynocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.nynajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.nynoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.nynoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.nynoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.nynali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.nynaliście; żeście nynali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.nynali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.nynała żech; nynałach; żech nynała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.nynała żeś; nynałaś; żeś nynała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.nynała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..nynały my; my nynały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. nynałyście; żeście nynały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.nynały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.nynało żech; żech nynało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.nynało żeś; żeś nynało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.nynało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech nynoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś nynoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł nynoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my nynali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście nynali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli nynali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech nynała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś nynała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była nynała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my nynały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście nynały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były nynały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech nynało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś nynało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było nynało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . nynej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech nyno
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.nynejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech nynajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. nynoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. nynoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.nynoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.nynali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. nynali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.nynali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.nynała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
nynała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.nynała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. nynały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.nynały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.nynały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. nynało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.nynało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.nynało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych nynoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś nynoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by nynoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my nynali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście nynali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by nynali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych nynała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś nynała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by nynała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my nynały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście nynały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by nynały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych nynało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś nynało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by nynało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda nynoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz nynoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie nynoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy nynali; bydymy nynać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie nynali; bydziecie nynać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm nynali; bydōm nynać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda nynała; byda nynać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz nynała; bydziesz nynać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie nynała; bydzie nynać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy nynały; bydymy nynać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie nynały; bydziecie nynać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm nynaly; bydōm nynać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda nynało; byda nynać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz nynało; bydziesz nynać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie nynało - bydzie nynać
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.nynani
Rybnik

POL: spać (zdrobniale)

Nynej wartko, no jak się wyśpisz, to przidzie tata z roboty.

Tata bydzie sam nynoł przi ciebie.

Mama nyno sam z tobōm.

 

Podej dalij…