nytek

nytek – nit (pol.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…nytek
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…nytka
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…nytkowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…nytek
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...nytkym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…nytku
Wołacz l. poj. Ty…nytku
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…nytki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…nytkōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…nytkōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…nytki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…nytkami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…nytkach
Wołacz l. mn. Wy…nytki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Tego szaltra niy idzie rozebrać, bo sam sōm nytki.

Musisz urznyć te nytki, a potym poskryncosz to szrubami.   (cz: ur-znyć)

Musisz bardziyj zaklepać tyn nytek, co sie niy roznytuje.

 

Podej dalij…