ôbchodzić

ôbchodzić (sie) – interesować, obchodzić (pol.)

bezokolicznikôbchodzić
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ôbchodza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ôbchodzisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ôbchodzi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ôbchodzymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ôbchodzicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ôbchodzōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ôbchodziōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ôbchodziōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ôbchodziōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ôbchodziyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ôbchodziyliście; żeście ôbchodziyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ôbchodziyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ôbchodziyła żech; ôbchodziyłach; żech ôbchodziyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ôbchodziyła żeś; ôbchodziyłaś; żeś ôbchodziyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ôbchodziyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ôbchodziyły my; my ôbchodziyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ôbchodziyłyście; żeście ôbchodziyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ôbchodziyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ôbchodziyło żech; żech ôbchodziyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ôbchodziyło żeś; żeś ôbchodziyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ôbchodziyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ôbchodziōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ôbchodziōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ôbchodziōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ôbchodziyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ôbchodziyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ôbchodziyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ôbchodziyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ôbchodziyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ôbchodziyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ôbchodziyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ôbchodziyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ôbchodziyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ôbchodziyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ôbchodziyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ôbchodziyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ôbchōdź
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ôbchodzi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ôbchōdźcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ôbchodzōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ôbchodziōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ôbchodziōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ôbchodziōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ôbchodziyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ôbchodziyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ôbchodziyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ôbchodziyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ôbchodziyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ôbchodziyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ôbchodziyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ôbchodziyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ôbchodziyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ôbchodziyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ôbchodziyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ôbchodziyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ôbchodziōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ôbchodziōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ôbchodziōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ôbchodziyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ôbchodziyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ôbchodziyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ôbchodziyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ôbchodziyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ôbchodziyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ôbchodziyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ôbchodziyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ôbchodziyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ôbchodziyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ôbchodziyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ôbchodziyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda ôbchodziōł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz ôbchodziōł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie ôbchodziōł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy ôbchodziyli; bydymy ôbchodzić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie ôbchodziyli; bydziecie ôbchodzić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm ôbchodziyli; bydōm ôbchodzić
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda ôbchodziyła; byda ôbchodzić
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz ôbchodziyła; bydziesz ôbchodzić
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie ôbchodziyła; bydzie ôbchodzić
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy chodziyły; bydymy ôbchodzić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie ôbchodziyły; bydziecie ôbchodzić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm ôbchodziyly; bydōm ôbchodzić
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda ôbchodziyło; byda ôbchodzić
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz ôbchodziyło; bydziesz ôbchodzić
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie ôbchodziyło; bydzie ôbchodzić
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyôbchodzōny
rzeczownik odczasown.ôbchodzyni
Rybnik

POL: (1) interesować kogoś, coś; (2) obchdzić coś z drugiej strony, dookoła.

 

Mie to niy ôbchodzi, w czym ty pudziesz w niedziela, jak te galoty zmażesz.

Sōmsiod ôbchodzi z drugij strōny, coby sie zy mnōm niy trefić, bo pożyczoł ôdy mie na cygarety, a niy mo z czego wrōcić przed wypłatōm.

Jak dzieci pudōm do szkoły, to cie dziepiyro zacznie ôbchodzić wiela co kosztuje.

 

Podej dalij…