ôbczakować

ôbczakować (sie) – wyczekiwać (pol.)

bezokolicznikôbczakować
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ôbczakuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ôbczakujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ôbczakuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ôbczakujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ôbczakujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ôbczakujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ôbczakowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ôbczakowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ôbczakowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ôbczakowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ôbczakowaliście; żeście ôbczakowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ôbczakowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ôbczakowała żech; ôbczakowałach; żech ôbczakowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ôbczakowała żeś; ôbczakowałaś; żeś ôbczakowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ôbczakowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ôbczakowały my; my ôbczakowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ôbczakowałyście; żeście ôbczkakowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ôbczakowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ôbczakowało żech; żech ôbczakowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ôbczakowało żeś; żeś ôbczakowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ôbczakowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ôbczakowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ôbczakowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ôbczakowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ôbczakowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ôbczakowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ôbczakowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ôbczakowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ôbczakowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ôbczakowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ôbczakowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ôbczakowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ôbczakowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ôbczakowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ôbczakowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ôbczakowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ôbczakuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ôbczakuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ôbczakujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ôbczakujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ôbczakowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ôbczakowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ôbczakowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ôbczakowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ôbczakowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ôbczakowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ôbczakowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ôbczakowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ôbczakowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ôbczakowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ôbczakowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ôbczakowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ôbczakowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ôbczakowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ôbczakowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ôbczakowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ôbczkakowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ôbczakowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ôbczakowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ôbczakowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ôbczakowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ôbczakowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ôbczakowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ôbczskakowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ôbczakowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ôbczakowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ôbczakowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ôbczakowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ôbczakowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ôbczakowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda ôbczakowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz ôbczakowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie ôbczakowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy ôbczakowali; bydymy ôbczakować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie ôbczakowali; bydziecie ôbczakować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm ôbczakowali; bydōm ôbczakować
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda ôbczakowała; byda ôbczakować
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz ôbczakowała; bydziesz ôbczakować
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie ôbczakowała; bydzie ôbczakować
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy ôbczakowały; bydymy ôbczakować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie ôbczakowały; bydziecie ôbczakować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm ôbczakowały; bydōm ôbczakować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda ôbczakowało; byda ôbczakować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz ôbczakowało; bydziesz ôbczakować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie ôbczakowało; bydzie ôbczakować
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyôbczakowany
rzeczownik odczasown.ôbczakowani
Rybnik

 

Kaj ty sie to zaś wybiyrosz? Ôbczakujōm już zaś tam kaj kawalery pod płotym?

Ôbczakowała żech na ciebie, a dziwała żech sie za tobōm, ale cie niy było widać, tōż musiała żech iś, coby niy prziś za niyskoro.

Co to za chłop tam tak yno ôbczakuje pod tym naszym płotym, jakiś cudzy? Trza dać pozōr, co sie nōm zaś jako kura z placu niy straci.

Podej dalij…