ôbgodać

ôbgodać – obmówić, oczernić (pol.)

bezokolicznikôbgodać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ôbgodōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ôbgodosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ôbgodo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ôbgodōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ôbgodocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ôbgodajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ôbgodoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ôbgodoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ôbgodoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ôbgodali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ôbgodaliście; żeście ôbgodali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ôbgodali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ôbgodała żech; ôbgodałach; żech ôbgodała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ôbgodała żeś; ôbgodałaś; żeś ôbgodała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ôbgodała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ôbgodały my; my ôbgodały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ôbgodałyście; żeście ôbgodały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ôbgodały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ôbgodało żech; żech ôbgodało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ôbgodało żeś; żeś ôbgodało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ôbgodało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ôbgodoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ôbgodoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ôbgodoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ôbgodali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ôbgodali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ôbgodali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ôbgodała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ôbgodała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ôbgodała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ôbgodały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ôbgodały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ôbgodały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ôbgodało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ôbgodało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ôbgodało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ôbgodej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ôbgodo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ôbgodejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ôbgodajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ôbgodoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ôbgodoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ôbgodoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ôbgodali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ôbgodali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ôbgodali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ôbgodała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ôbgodała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ôbgodała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ôbgodały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ôbgodały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ôbgodały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ôbgodało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ôbgodało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ôbgodało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ôbgodoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ôbgodoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ôbgodoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ôbgodali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ôbgodali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ôbgodali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ôbgodała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ôbgodała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ôbgodała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ôbgodały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ôbgodały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ôbgodały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ôbgodało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ôbgodało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ôbgodało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m.
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos.
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.ôbgodani
Rybnik

POL: obmówić, oczernić kogoś, mówić cos nieprzyjemnego, lub nieprawdziwego o kimś, za jego plecami.

 

Inksi pijōm sztyjc, a tyn Zigus roz se popiōł a zarozki go cołko wieś ôbgodała.

Jako to chodzisz w takich potarganych galotach po wsi, dyć cie ludzie ôbgodajōm.

Niy ciyrpia tej Nowaczki, bo ôna bele co podsłōcho, a potym kożdego ôbgodo.

Podej dalij…