ôbiecać

ôbiecać – obiecać (pol.)

bezokolicznikôbiecać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ôbiecōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ôbiecosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ôbieco
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ôbiecōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ôbiecocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ôbiecajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ôbiecoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ôbiecoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ôbiecoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ôbiecali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ôbiecaliście; żeście ôbiecali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ôbiecali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ôbiecała żech; ôbiecałach; żech ôbiecała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ôbiecała żeś; ôbiecałaś; żeś ôbiecała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ôbiecała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ôbiecały my; my ôbiecały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ôbiecałyście; żeście ôbiecały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ôbiecały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ôbiecało żech; żech ôbiecało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ôbiecało żeś; żeś ôbiecało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ôbiecało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ôbiecoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ôbiecoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ôbiecoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ôbiecali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ôbiecali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ôbiecali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ôbiecała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ôbiecała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ôbiecała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ôbiecały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ôbiecały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ôbiecały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ôbiecało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ôbiecało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ôbiecało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ôbiecej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ôbieco
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ôbiecejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ôbiecajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ôbiecoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ôbiecoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ôbiecoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ôbiecali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ôbiecali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ôbiecali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ôbiecała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ôbiecała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ôbiecała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ôbiecały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ôbiecały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ôbiecały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ôbiecało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ôbiecało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ôbiecało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ôbiecoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ôbiecoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ôbiecoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ôbiecali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ôbiecali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ôbiecali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ôbiecała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ôbiecała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ôbiecała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ôbiecały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ôbiecały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ôbiecały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ôbiecało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ôbiecało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ôbiecało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -

cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyôbiecany
rzeczownik odczasown.ôbiecani
Rybnik

 

Ôbiecej mi, że przidziesz prosto ze szkoły dudōm.

Moga ci ôbiecać, że sprōbuja coś z tym zrobić.

Sprōbuj se spōmnieć, kaj żeś to wraziōł.

 

Podej dalij…