ôbiesić

ôbiesić (sie) – powiesić (pol.)

bezokolicznikôbiesić
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ôbiesza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ôbiesisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ôbiesi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ôbieszymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ôbiesicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ôbieszōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ôbiesiōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ôbiesiōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ôbiesiōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ôbiesiyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ôbiesiyliście; żeście ôbiesiyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ôbiesiyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ôbiesiyła żech; ôbiesiyłach; żech ôbiesiyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ôbiesiyła żeś; ôbiesiyłaś; żeś ôbiesiyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ôbiesiyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ôbiesiyły my; my ôbiesiyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ôbiesiyłyście; żeście ôbiesiyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ôbiesiyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ôbiesiyło żech; żech ôbiesiyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ôbiesiyło żeś; żeś ôbiesiyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ôbiesiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ôbiesiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ôbiesiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ôbiesiōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ôbiesiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ôbiesiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ôbiesiyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ôbiesiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ôbiesiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ôbiesiyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ôbiesiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ôbiesiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ôbiesiyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ôbiesiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ôbiesiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ôbiesiyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ôbieś
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ôbiesi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ôbieście
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ôbieszōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ôbiesiōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ôbiesiōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ôbiesiōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ôbiesiyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ôbiesiyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ôbiesiyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ôbiesiyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ôbiesiyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ôbiesiyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ôbiesiyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ôbiesiyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ôbiesiyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ôbiesiyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ôbiesiyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ôbiesiyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ôbiesiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ôbiesiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ôbiesiōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ôbiesiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ôbiesiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ôbiesiyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ôbiesiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ôbiesiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ôbiesiyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ôbiesiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ôbiesiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ôbiesiyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ôbiesiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ôbiesiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ôbiesiyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m.
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos.
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyôbieszōny
rzeczownik odczasown.ôbieszyni
Rybnik

 

Słyszoł żeś, bezmała jakiś gizd ôbiesiōł w lesie psa na strōmie.

Dej pozōr, jak przelazujesz bez płot, co sie niy ôbiesisz na nim.

Bezmała tyn Jorgyś sie ôbiesiōł ôżarty.

Podej dalij…