ôbijać

ôbijać (sie) – obijać (pol.)

bezokolicznikôbijać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ôbijōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ôbijosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ôbijo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ôbijōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ôbijocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ôbijajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ôbijoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ôbijoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ôbijoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ôbijali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ôbijaliście; żeście ôbijali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ôbijali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ôbijała żech; ôbijałach; żech ôbijała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ôbijała żeś; ôbijałaś; żeś ôbijała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ôbijała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ôbijały my; my ôbijały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ôbijałyście; żeście ôbijały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ôbijały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ôbijało żech; żech ôbijało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ôbijało żeś; żeś ôbijało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ôbijało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ôbijoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ôbijoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ôbijoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ôbijali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ôbijali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ôbijali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ôbijała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ôbijała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ôbijała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ôbijały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ôbijały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ôbijały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ôbijało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ôbijało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ôbijało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ôbijej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ôbijo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ôbijejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ôbijajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ôbijoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ôbijoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ôbijoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ôbijali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ôbijali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ôbijali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ôbijała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ôbijała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ôbijała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ôbijały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ôbijały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ôbijały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ôbijało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ôbijało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ôbijało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ôbijoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ôbijoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ôbijoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ôbijali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ôbijali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ôbijali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ôbijała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ôbijała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ôbijała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ôbijały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ôbijały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ôbijały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ôbijało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ôbijało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ôbijało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda ôbijoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz ôbijoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie ôbijoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy ôbijali; bydymy ôbijać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie ôbijali; bydziecie ôbijać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm ôbijali; bydōm ôbijać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda ôbijała; byda ôbijać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz ôbijała; bydziesz ôbijać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie ôbijała; bydzie ôbijać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy ôbijały; bydymy ôbijać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie ôbijały; bydziecie ôbijać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm ôbijały; bydōm ôbijać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda ôbijało; byda ôbijać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz ôbijało; bydziesz ôbijać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie ôbijało; bydzie ôbijać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyôbijany
rzeczownik odczasown.ôbijani
Rybnik

 

Terazki już wiym, kery mi te garce ôbijo.

Jak mi tak bydziesz te garce ôbijoł, to mi musisz kupić nowe.

To ty mi tak ta glyjta ôbijosz z tych gorkōw.

 

 

 

Podej dalij…