ôbiod

ôbiod – obiad (pol.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…ôbiod
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…ôbiadu
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…ôbiadowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…ôbiod
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...ôbiadym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…ôbiedzie
Wołacz l. poj. Ty…ôbiedzie
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…ôbiady
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…ôbiadōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…ôbiadōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…ôbiady
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…ôbiadami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…ôbiadach
Wołacz l. mn. Wy…ôbiady
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Przidź za chwila na ôbiod, bo zimioki zaczły wreć.

PL: Przyjdź za chwilę na obiad, bo ziemniaki zaczęły wrzeć.

 

SI: Po ôbiedzie pudymy do pola ćwikla pleć.

PL: Po obiedzie pójdziemy do pola plewić buraki.

 

SI: Niy dowejcie mu przed ôbiadym tela bōmbōnōw.

PL: Nie dawaj mu przed obiadem tylu cukierków.

 

 

Podej dalij…