ôbiycka

ôbiycka – obietnica (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…ôbiycka
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…ôbiycki
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…ôbiycce
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…ôbiycka
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...ôbiyckōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…ôbiycce
Wołacz l. poj. Ty…ôbiycko
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…ôbiycki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…ôbiyckōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…ôbyckōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…ôbiycki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…ôbiyckami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…ôbiyckach
Wołacz l. mn. Wy…ôbiycki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Te twoji ôbiycki niy sōm nic wert.

PL: Te twoje obiecanki nie są nic warte.

 

SI: Niy szastej tak tym ôbiyckami, bo ci ich baraknie.

PL: Nie rzucaj tak na wiatr tych obietnic, bo ci ich zabraknie.

 

SI: Jo tych jego ôbiyckōw ani niy słōchōm.

PL: Ja tych jego obiecanek nawet nie słucham.

 

Podej dalij…