ôblizować

ôblizować (sie) – oblizywać (pol.)

bezokolicznikôblizować
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ôblizuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ôblizujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ôblizuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ôblizujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ôblizujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ôblizujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ôblizowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ôblizowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ôblizowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ôblizowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ôblizowaliście; żeście ôblizowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ôblizowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ôblizowała żech; ôblizowałach; żech ôblizowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ôblizowała żeś; ôblizowałaś; żeś ôblizowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ôblizowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ôblizowały my; my ôblizowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ôblizowałyście; żeście ôblizowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ôblizowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ôblizowało żech; żech ôblizowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ôblizowało żeś; żeś ôblizowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ôblizowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ôblizowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ôblizowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ôblizowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ôblizowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ôblizowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ôblizowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ôblizowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ôblizowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ôblizowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ôblizowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ôblizowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ôblizowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ôblizowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ôblizowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ôblizowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ôblizuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ôblizuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ôblizujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ôblizujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ôblizowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ôblizowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ôblizowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ôblizowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ôblizowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ôblizowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ôblizowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ôblizowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ôblizowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ôblizowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ôblizowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ôblizowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ôblizowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ôblizowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ôblizowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ôblizowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ôblizowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ôblizowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ôblizowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ôblizowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ôblizowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ôblizowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ôblizowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ôblizowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ôblizowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ôblizowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ôblizowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ôblizowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ôblizowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ôblizowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda ôblizowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz ôblizowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie ôblizowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy ôblizowali; bydymy ôblizować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie ôblizowali; bydziecie ôblizować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm ôblizowali; bydōm ôblizować
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda ôblizowała; byda ôblizować
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz ôblizowała; bydziesz ôblizować
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie ôblizowała; bydzie ôblizować
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy ôblizowały; bydymy ôblizować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie ôblizowały; bydziecie ôblizować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm ôblizowały; bydōm ôblizować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda ôblizowało: byda ôblizować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz ôblizowało; bydziesz ôblizować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie ôblizowało; bydzie ôblizować
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyôblizowany
rzeczownik odczasown.ôblizowani
Rybnik

 

Niy ôblizuj tych rynków, yno idz sie umyj.

Czamu ôblizujesz ta widełka.

Niy ôblizujcie tych łyżyczek.

Podej dalij…