ôblykać

ôblykać (sie) – ubierać (pol.)

bezokolicznikôblykać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ôblykōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ôblykosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ôblyko
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ôblykōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ôblykocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ôblykajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ôblykoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ôblykoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ôblykoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ôblykali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ôblykaliście; żeście ôblykali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ôblykali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ôblykała żech; ôblykałach; żech ôblykała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ôblykała żeś; ôblykałaś; żeś ôblykała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ôblykała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ôblykały my; my ôblykały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ôblykałyście; żeście ôblykały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ôblykały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ôblykało żech; żech ôblykało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ôblykało żeś; żeś ôblykało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ôblykało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ôblykoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ôblykoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ôblykoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ôblykali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ôblykali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ôblykali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ôblykała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ôblykała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ôblykała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ôblykały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ôblykały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ôblykały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ôblykało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ôblykało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ôblykało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ôblykej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ôblyko
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ôblykejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ôblykajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ôblykoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ôblykoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ôblykoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ôblykali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ôblykali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ôblykali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ôblykała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ôblykała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ôblykała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ôblykały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ôblykały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ôblykały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ôblykało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ôblykało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ôblykało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ôblykoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ôblykoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ôblykoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ôblykali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ôblykali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ôblykali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ôblykała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ôblykała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ôblykała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ôblykały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ôblykały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ôblykały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ôblykało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ôblykało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ôblykało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda ôblykoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz ôblykoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie ôblykoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy ôblykali; bydymy ôblykać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie ôblykali; bydziecie ôblykać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm ôblykali; bydōm ôblykać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda ôblykała; byda ôblykać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz ôblykała; bydziesz ôblykać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie ôblykała; bydzie ôblykać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy ôblykały; bydymy ôblykać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie ôblykały; bydziecie ôblykać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydôm ôblykały; bydōm ôblykać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda ôblykało; byda ôblykać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz ôblykało; bydziesz ôblykać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie ôblykało; bydzie ôblykać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyôblykany
rzeczownik odczasown.ôblykani
Rybnik

 

Starzik zarozki przidōm, bo już sie ôblykajōm

Jo sie ôblykōm a ida, a ty siedź w dōma, jak chcesz.

Jo sie już ôblykoł, jak żeś zwōniōł.

 

Podej dalij…