ôbrozek

ôbrozek – obrazek (pol.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…ôbrozek
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…ôbrozka
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…ôbrozkowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…ôbrozek
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...ôbrozkym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…ôbrozku
Wołacz l. poj. Ty…ôbrozku
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…ôbrozki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…ôbrozkōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…ôbrozkōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…ôbrozki
Narz. l. mn. (kimi? czym?) Asza się…ôbrozkami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…ôbrozkach
Wołacz l. mn. Wy…ôbrozki
Przimiotnik (jaki? czyj?)ôbrozkowy

 

Ale żeś pokozoł dzieciōm piykny ôbrozek, taki ôżarty prziś.

Sam mosz ôbrozek z kolyndy.

Co to tam mocie za ôbrozki?

 

 

Podej dalij…