ôbsztelować

ôbsztelować – zamówić (pol.)

bezokolicznikôbsztelować
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ôbszteluja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ôbsztelujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ôbszteluje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ôbsztelujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ôbsztelujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ôbsztelujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ôbsztelowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ôbsztelowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ôbsztelowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ôbsztelowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ôbsztelowaliście; żeście ôbsztelowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ôbsztelowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ôsztelowała żech; ôbsztelowałach; żech ôbsztelowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ôbsztelowała żeś; ôbsztelowałaś; żeś ôbsztelowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ôbsztelowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ôbsztelowały my; my ôbsztelowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ôbsztelowałyście; żeście ôbsztelowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ôbsztelowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ôbsztelowało żech; żech ôbsztelowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ôbsztelowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ôbsztelowało żeś; żeś ôbsztelowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ôôbsztelowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ôbsztelowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ôbsztelowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ôbsztelowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ôbsztelowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ôbsztelowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ôbsztelowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ôbsztelowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ôbsztelowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ôbsztelowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ôbsztelowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ôbsztelowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ôbsztelowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ôbsztelowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ôbsztelowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ôbszteluj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ôbszteluje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ôbsztelujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ôbsztelujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ôbsztelowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ôbsztelowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ôbsztelowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ôbsztelowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ôbsztelowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ôbsztelowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ôbszporowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ôbsztelowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ôbsztelowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ôbsztelowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ôbsztelowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ôbsztelowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ôbsztelowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ôbsztelowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ôbsztelowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ôbsztelowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ôbsztelowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ôbsztelowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ôbsztelowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ôbsztelowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ôbsztelowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ôbszporelowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ôbsztelowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ôbsztelowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ôbsztelowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ôbsztelowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ôbsztelowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ôbsztelowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ôbsztelowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ôbsztelowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyôbsztelowany
rzeczownik odczasown.ôbsztelowani
Rybnik

 

Ôbsztelowała żech auto na jutro w połednie, co nas na ta gościna zawiezie.

Była bych ôbsztelowała masarza po niedzieli do zbijanio, ale niy wiedziała żech na kero mosz szychta.

Ôbszteluj tam we budce chlyb na sobota.

 

 

 

Podej dalij…