ôbszyć

ôbszyć (sie) – obszyć (pol.)

bezokolicznikôbszyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ôbszyja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ôbszyjesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ôbszyje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ôbszyjymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ôbszyjecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ôbszyjōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ôbszōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ôbszōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ôbszōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ôbszyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ôbszyliście; żeście ôbszyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ôbszyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ôbszyła żech; ôbszyłach; żech ôbszyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ôbszyła żeś; ôbszyłaś; żeś ôbszyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ôbszyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ôbszyły my; my ôbszyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ôbszyłyście; żeście ôbszyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ôbszyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ôbszyło żech; żech ôbszyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ôbszyło żeś; żeś ôbszyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ôbszyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ôbszōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ôbszōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ôbszōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ôbszyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ôbszyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ôbszyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ôbszyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ôbszyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ôbszyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ôbszyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ôbszyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ôbszyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ôbszyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ôbszyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ôbszyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ôbszyj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ôbszyje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ôbszyjcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ôbszyjōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ôbszōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ôbszōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ôbszōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ôbszyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ôbszyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ôbszyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ôbszyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ôbszyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ôbszyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ôbszyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ôbszyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ôbszyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ôbszyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ôbszyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ôbszyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ôbszōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ôbszōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ôbszōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ôbszyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ôbszyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ôbszyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ôbszyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ôbszyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ôbszyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ôbszyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ôbszyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ôbszyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ôbszyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ôbszyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ôbszyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyôbszyty
rzeczownik odczasown.ôbszyci
Rybnik

 

Dej, ci ôbszyja tyn serwet, bo ci sie strzympi.

Ôbszyła bych ci ta gardina, ale niy widza, a niy mōm sam breli.

Ôbszyj se ta dziurka na knefel, bo ci sie bydzie pruła.

Podej dalij…