ôbuć

ôbuć (sie) – ubrać buty (pol.)

bezokolicznikôbuć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ôbuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ôbujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ôbuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ôbujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ôbujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ôbujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ôbuł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ôbuł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ôbuł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ôbuli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ôbuliście; żeście ôbuli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ôbuli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ôbuła żech;ôbułach; żech ôbuła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ôbuła żeś; ôbułaś; żeś ôbuła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ôbuła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ôbuły my; my ôbuły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ôbułyście; żeście ôbuły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ôbuły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ôbuło żech; żech ôbuło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ôbuło żeś; żeś ôbuło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ôbuło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ôbuł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ôbuł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ôbuł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ôbuli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ôbuli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ôbuli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ôbuła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ôbuła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ôbuła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ôbuły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ôbuły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ôbuły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ôbuło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ôbuło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ôbuło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ôbuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ôbuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ôbujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ôbujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ôbuł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ôbuł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ôbuł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ôbuli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ôbuli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ôbuli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ôbuła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ôbuła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ôbuła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ôbuły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ôbuły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ôbuły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ôbuło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ôbuło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ôbuło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ôbuł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ôbuł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ôbuł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ôbuli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ôbuli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ôbuli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ôbuła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ôbuła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ôbuła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ôbuły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ôbuły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ôbuły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ôbuło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ôbuło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ôbuło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyôbuty
rzeczownik odczasown.ôbuci
Rybnik

 

Ôbuj se strzewiki a niy lotej w laczach po dworze.

Doczkej, yno sie ôbuja.

 

 

 

Podej dalij…