ôbudzić

ôbudzić (sie) – zbudzić (pol.)

bezokolicznikôbudzić
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ôbudza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ôbudzisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ôbudzi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ôbudzymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ôbudzicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ôbudzōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ôbudziōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ôbudziōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ôbudziōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ôbudziyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ôbudziyliście; żeście ôbudziyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ôbudziyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ôbudziyła żech; ôbudziyłach; żech ôbudziyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ôbudziyła żeś; ôbudziyłaś; żeś ôbudziyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ôbudziyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ôbudziyły my; my ôbudziyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ôbudziyłyście; żeście ôbudziyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ôbudziyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ôbudziyło żech; żech ôbudziyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ôbudziyło żeś; żeś ôbudziyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ôbudziyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ôbudziōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ôbudziōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ôbudziōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ôbudziyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ôbudziyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ôbudziyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ôbudziyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ôbudziyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ôbudziyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ôbudziyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ôbudziyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ôbudziyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ôbudziyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ôbudziyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ôbudziyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ôbudź
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ôbudzi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ôbudźcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ôbudzōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ôbudziōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ôbudziōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ôbudziōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ôbudziyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ôbudziyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ôbudziyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ôbudziyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ôbudziyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ôbudziyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ôbudziyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ôbudziyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ôbudziyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ôbudziyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ôbudziyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ôbudziyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ôbudziōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ôbudziōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ôbudziōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ôbudziyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ôbudziyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ôbudziyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ôbudziyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ôbudziyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ôbudziyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ôbudziyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ôbudziyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ôbudziyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ôbudziyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ôbudziyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ôbudziyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyôbudzōny
rzeczownik odczasown.ôbudzyni
Rybnik

 

Naszteluj budzik, bo jo sie sōm niy ôbudza.

Ôbudziōł żech sie w nocy, jak kerys pod ôknym spiywoł.

Jak sie ôbudza, to przistawia woda na kawa.

 

Podej dalij…