ôbuwać

ôbuwać (sie) – ubierać buty (pol.)

bezokolicznikôbuwać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ôbuwōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ôbuwosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ôbuwo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ôbuwōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ôbuwocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ôbuwajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ôbuwoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ôbuwoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ôbuwoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ôbuwali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ôbuwaliście; żeście ôbuwali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ôbuwali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ôbuwała żech; ôbuwałach; żech ôbuwała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ôbuwała żeś; ôbuwałaś; żeś ôbuwała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ôbuwała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ôbuwały my; my ôbuwały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ôbuwałyście; żeście ôbuwały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ôbuwały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ôbuwało żech; żech ôbuwało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ôbuwało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ôbuwało żeś; żeś ôbuwało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ôbuwoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ôbuwoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ôbuwoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ôbuwali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ôbuwali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ôbuwali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ôbuwała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ôbuwała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ôbuwała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ôbuwały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ôbuwały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ôbuwały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ôbuwało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ôbuwało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ôbuwało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ôbuwej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ôbuwo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ôbuwejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ôbuwajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ôbuwoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ôbuwoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ôbuwoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ôbuwali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ôbuwali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ôbuwali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ôbuwała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ôbuwała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ôbuwała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ôbuwały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ôbuwały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ôbuwały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ôbuwało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ôbuwało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ôbuwało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ôbuwoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ôbuwoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ôbuwoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ôbuwali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ôbuwali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ôbuwali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ôbuwała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ôbuwała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ôbuwała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ôbuwały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ôbuwały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ôbuwały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ôbuwało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ôbuwało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ôbuwało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda ôbuwoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz ôbuwoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie ôbuwoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy obuwali; bydymy ôbuwać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie obuwali; bydziecie ôbuwać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm obuwali; bydōm ôbuwać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda ôbuwała; byda ôbuwać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz ôbuwała; bydziesz ôbuwać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie ôbuwała; bydzie ôbuwać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy ôbuwały; bydymy ôbuwać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie ôbuwały; bydziecie ôbuwać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm ôbuwały; bydōm ôbuwać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda ôbuwało; byda ôbuwać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz ôbuwało; bydziesz ôbuwać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie ôbuwało; bydzie ôbuwać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyôbuwany
rzeczownik odczasown.ôbuwani
Rybnik

 

Ôbuwej sie, bo niy zdōnżysz do szkoły.

Ôbuwejcie bōty, bo tam je woda.

 

 

 

 

Podej dalij…