ôbyńś

ôbyńś – obejść (pol.)

bezokolicznikôbyńś
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ôbyńda
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ôbyńdziesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ôbyńdzie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ôbyńdymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ôbyńdziecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ôbyńdōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ôbeszoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ôbeszoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ôbeszoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ôbeszli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ôbeszliście; żeście ôbeszli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ôbeszli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ôbeszła żech; ôbeszłach; żech ôbeszła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ôbeszła żeś; ôbeszłaś; żeś ôbeszła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ôbeszła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ôbeszły my; my ôbeszły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ôbeszłyście; żeście ôbeszły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ôbeszły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ôbeszło żech; żech ôbeszło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ôbeszło żeś; żeś ôbeszło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ôbeszło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ôbeszoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ôbeszoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ôbeszoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ôbeszli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ôbeszli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ôbeszli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ôbeszła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ôbeszła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ôbeszła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ôbeszły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ôbeszły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ôbeszły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ôbeszło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ôbeszło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ôbeszło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ôbyńdź
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ôbyńdzie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ôbyńdźcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ôbyńdōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ôbeszoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ôbeszoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ôbeszoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ôbeszli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ôbeszli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ôbeszli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ôbeszła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ôbeszła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ôbeszła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ôbeszły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ôbeszły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ôbeszły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ôbeszło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ôbeszło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ôbeszło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ôbeszoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ôbeszoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ôbeszoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ôbeszli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ôbeszli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ôbeszli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ôbeszła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ôbeszła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ôbeszła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ôbeszły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ôbeszły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ôbeszły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ôbeszło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ôbeszło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ôbeszło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyôbyńdzōny
rzeczownik odczasown.ôbyńdzyni
Rybnik

 

Ôbeszła żech drōgōm naôbkoło, bo na miedzce je maras po deszczu.

Ôbydź doôbkoła płota  a poszukej, kaj te kury uciekajōm.

Ôbyńda ze zadku, czy ich tam kaj za chałupōm niy ma.

 

Podej dalij…