ôchłōdnyć

ôchłōdnyć – ostygnąć, ochłonąć (pol.)

bezokolicznikôchłōdnyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ôchłōdna
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ôchłōdniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ôchłōdnie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ôchłōdnymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ôchłōdniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ôchłōdnōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ôchłōdnōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ôchłōdnōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ôchłōdnōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ôchłōdli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ôchłōdliście; żeście ôchłōdli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ôchłōdli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ôchłōdła żech; ôchłōdłach; żech ôchłōdła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ôchłōdła żeś; ôchłōdłaś; żeś ôchłōdła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ôchłōdła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ôchłōdły my; my ôchłōdły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ôchłōdłyście; żeście ôchłōdły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ôchłōdły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ôchłōdło żech; żech ôchłōdło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ôchłōdło żeś; żeś ôchłōdło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ôchłōdło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ôchłōdnōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ôchłōdnōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ôchłōdnōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ôchłōdli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ôchłōdli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ôchłōdli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ôchłōdła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ôchłōdła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ôchłōdła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ôchłōdły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ôchłōdły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ôchłōdły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ôchłōdło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ôchłōdło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ôchłōdło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ôchłōdnij
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ôchłōdnie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ôchłōdnijcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ôchłōdnōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ôchłōdnōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ôchłōdnōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ôchłōdnōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ôchłōdli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ôchłōdli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ôchłōdli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ôchłōdła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ôchłōdła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ôchłōdła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ôchłōdły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ôchłōdły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ôchłōdły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ôchłōdło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ôchłōdło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ôchłōdło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ôchłōdnōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ôchłōdnōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ôchłōdnōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ôchłōdli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ôchłōdli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ôchłōdli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ôchłōdła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ôchłōdła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ôchłōdła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ôchłōdły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ôchłōdły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ôchłōdły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ôchłōdło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ôchłōdło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ôchłōdło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyôchłōdnyty
rzeczownik odczasown.ôchłōdnyci
Rybnik

 

Siednij chwila a ôchłōdniij, bo żeś je zgrzoty.

Jydz ta zupa, bo ci ôchłōdnie.

Doczkej, bo tyn tyj musi trocha ôchłōdnyć.

 

Podej dalij…