ôchrōnka

ôchrōnka – przedszkole (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…ôchrōnka
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…ôchrōnki
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…ôchrōnce
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…ôchrōnka
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...ôchrōnkōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…ôchrōnce
Wołacz l. poj. Ty…ôchrōnko
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…ôchrōnki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…ôchrōnkōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…ôchrōnkōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…ôchrōnki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…ôchrōnkami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…ôchrōnkach
Wołacz l. mn. Wy…ôchrōnki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Trza posłać te dziecko do ôchrōnki a jo puda do roboty.

PL: Trzeba wysłać to dziecko do przedszkola, a ja pójdę do pracy.

 

SI: Kaj żeś sie nauczyła tak piyknie śpiywać, we ôchrōnce?

PL: Gdzie nauczyłaś się tak pięknie śpiewać, w przedszkolu?

Podej dalij…