ôcielić

ôcielić (sie) – ocielić, urodzić, rozmnożyć (pol.)

bezokolicznikôcielić
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ôciela
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ôcielisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ôcieli
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ôcielymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ôcielicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ôcielōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ôcielōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.cielōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ôcielōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ôcielyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ôcielyliście; żeście ôcielyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ôcielyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.cielyła żech; cielyłach; żech cielyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ôcielyła żeś; ôcielyłaś; żeś ôcielyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ôcielyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ôcielyły my; my ôcielyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ôcielyłyście; żeście ôcielyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ôcielyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ôcielyło żech; żech ôcielyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ôcielyło żeś; żeś ôcielyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ôcielyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ôcielōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ôcielōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ôcielōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ôcielyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ôcielyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ôcielyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ôcielyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ôcielyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ôcielyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ôcielyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ôcielyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ôcielyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ôcielyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ôcielyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ôcielyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ôciel
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ôcieli
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ôcielcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ôcielōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ôcielōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ôcielōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ôcielōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ôcielyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ôcielyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ôcielyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ôcielyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ôcielyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ôcielyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ôcielyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ôcielyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ôcielyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ôcielyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ôcielyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ôcielyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ôcielōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ôcielōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ôcielōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ôcielyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ôcielyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ôcielyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ôcielyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ôcielyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ôcielyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ôcielyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ôcielyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ôcielyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ôcielyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ôcielyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ôcielyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyôcielōny
rzeczownik odczasown.ôcielyni
Rybnik

POL: ocielić się, urodzić się, rozmnożyć się zwierzęta, np. . krowa, koza.

 

Jak mi sie ta krowa ôcieli, a zaczna dojić, to ci tego syra ôgrzeja.

Ôcieliła nōm sie koza a mōmy jedna koziczka a dwa koziołki.

Podej dalij…