ôcyganić

ôcyganić (sie) – okłamać, oszukać (pol.)

bezokolicznikôcyganić
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ôcygania
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ôcyganisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ôcygani
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ôcyganiymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ôcyganicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ôcyganiōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ôcyganiōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ôcyganiōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ôcyganiōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ôcyganiyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ôcyganiyliście; żeście ôcyganiyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ôcyganiyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ôcyganiyła żech; ôcyganiyłach; żech ôcyganiyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ôcyganiyła żeś; ôcyganiyłaś; żeś ôcyganiyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ôcyganiyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ôcyganiyły my; my ôcyganiyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ôcyganiyłyście; żeście ôcyganiyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ôcyganiyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ôcyganiyło żech; żech ôcyganiyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ôcyganiyło żeś; żeś ôcyganiyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ôcyganiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ôcyganiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ôcyganiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ôcyganiōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ôcyganiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ôcyganiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ôcyganiyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ôcyganiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ôcyganiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ôcyganiyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ôcyganiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ôcyganiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ôcyganiyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ôcyganiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ôcyganiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ôcyganiyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ôcygōń
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ôcygani
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ôcygōńcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ôcyganiōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ôcyganiōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ôcyganiōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ôcyganiōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ôcyganiyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ôcyganiyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ôcyganiyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ôcyganiyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ôcyganiyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ôcyganiyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ôcyganiyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ôcyganiyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ôcyganiyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ôcyganiyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ôcyganiyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ôcyganiyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ôcyganiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ôcyganiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ôcyganiōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ôcyganiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ôcyganiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ôcyganiyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ôcyganiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ôcyganiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ôcyganiyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ôcyganiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ôcyganiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ôcyganiyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ôcyganiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ôcyganiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ôcyganiyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyôcyganiōny
rzeczownik odczasown.ôcyganiyni
Rybnik

 

Jak by cie sie baba pytała, to jōm ôcygōń, żeś mie niy widzioł.

Ôcygania baba, że mōm szkolyni w robocie, a  przida niyskorzij dudōm.

Ôcyganiōł żech policjanta, że cie niy znōm.

 

 

Podej dalij…