ôdbywać

ôdbywać – karmić, oporządzać zwierzęta (pol.)

bezokolicznikôdbywać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ôdbywōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ôdbywosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ôdbywo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ôdbywōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ôdbywocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ôdbywajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ôdbywoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ôdbywoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ôdbywoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ôdbywali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ôdbywaliście; żeście ôdbywali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ôdbywali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ôdbywała żech; ôdbywałach; żech ôdbywała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ôdbywała żeś; ôdbywałaś; żeś ôdbywała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ôdbywała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ôdbywały my; my ôdbywały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ôdbywałyście; żeście ôdbywały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ôdbywały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ôdbywało żech; żech ôdbywało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ôdbywało żeś; żeś ôdbywało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ôdbywało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ôdbywoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ôdbywoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ôdbywoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ôdbywali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ôdbywali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ôdbywali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ôdbywała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ôdbywała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ôdbywała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ôdbywały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ôdbywały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ôdbywały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ôdbywało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ôdbywało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ôdbywało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ôdbywej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ôdbywo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ôdbywejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ôdbywajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ôdbywoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ôdbywoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ôdbywoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ôdbywali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ôdbywali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ôdbywali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ôdbywała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ôdbywała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ôdbywała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ôdbywały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ôdbywały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ôdbywały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ôdbywało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ôdbywało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ôdbywało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ôdbywoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ôdbywoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ôdbywoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ôdbywali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ôdbywali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ôdbywali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ôdbywała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ôdbywała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ôdbywała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ôdbywały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ôdbywały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ôdbywały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ôdbywało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ôdbywało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ôdbywało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda ôdbywoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz ôdbywoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie ôdbywoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy ôdbywali; bydymy ôdbywać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie ôdbywali; bydziecie ôdbywać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm ôdbywali; bydōm ôdbywać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda ôdbywała; byda ôdbywać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz ôdbywała; bydziesz ôdbywać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie ôdbywała; bydzie ôdbywać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy ôdbywały; bydymy ôdbywać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie ôdbywały; bydziecie ôdbywać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm ôdbywały; bydōm ôdbywać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda ôdbywało; byda ôdbywać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz ôdbywało; bydziesz ôdbywać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie ôdbywało; bydzie ôdbywać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyôdbywany
rzeczownik odczasown.ôdbywani
Rybnik

 

Teraz musza iś odbywać, ale za godzina byda miała chwila czasu.

Praje my ôdbywali, jak prziszła ta burza.

Dycko ôdbywōmy ô jednym czasie, tōż gowiydź już to czuje.

 

 

Podej dalij…