ôdegnyć

ôdegnyć – odgiąć (pol.)

bezokolicznikôdegnyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ôdegna
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ôdegniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ôdegnie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ôdegnymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ôdegniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ôdegnōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ôdegnōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ôdegnōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ôdegnōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ôdegli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ôdegliście; żeście ôdegli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ôdegli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ôdegła żech; ôdegłach; żech ôdegła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ôdegła żeś; ôdegłaś; żeś ôdegła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ôdegła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ôdegły my; my ôdegły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ôdegłyście; żeście ôdegły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ôdegły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ôdegło żech; żech ôdegło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ôdegło żeś; żeś ôdegło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ôdegło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ôdegnōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ôdegnōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ôdegnōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ôdegli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ôdegli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ôdegli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ôdegła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ôdegła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ôdegła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ôdegły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ôdegły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ôdegły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ôdegło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ôdegło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ôdegło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ôdegnij
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ôdegnie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ôdegnijcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ôdegnōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ôdegnōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ôdegnōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ôdegnōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ôdegli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ôdegli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ôdegli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ôdegła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ôdegła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ôdegła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ôdegły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ôdegły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ôdegły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ôdegło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ôdegło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ôdegło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ôdegnōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ôdegnōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ôdegnōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ôdegli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ôdegli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ôdegli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ôdegła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ôdegła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ôdegła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ôdegły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ôdegły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ôdegły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ôdegło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ôdegło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ôdegło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyôdegnyty
rzeczownik odczasown.ôdegnyci
Rybnik

POL:  (1) odgięć, od siebie, na zewnątrz; (2) odgiąć coś zagiętego.

 

Skoczyli my we sztyrech a ôdegli my ta blacha, coby chłop mōg wylyź.

Jo ôdegna ta siatka, a ty przelyź wartko pod niōm po tyn bal.

Ôdegnijcie tyn drōt, co kery ôka niy wybodzie.

 

 

Podej dalij…