ôdetkać

ôdetkać (sie) – odsłonić, odkryć (pol.)

bezokolicznikôdetkać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ôdetkōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ôdetkosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ôdetko
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ôdetkōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ôdetkocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ôdetkajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ôdetkoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ôdetkoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ôdetkoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ôdetkali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ôdetkaliście; żeście ôdetkali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ôdetkali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ôdetkała żech; ôdetkałach; żech ôdetkała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ôdetkała żeś; ôdetkałaś; żeś ôdetkała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ôdetkała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ôdetkały my; my ôdetkały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ôdetkałyście; żeście ôdetkały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ôdetkały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ôdetkało żech; żech ôdetkało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ôdetkało żeś; żeś ôdetkało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ôdetkało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ôdetkoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ôdetkoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ôdetkoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ôdetkali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ôdetkali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ôdetkali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ôdetkała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ôdetkała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ôdetkała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ôdetkały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ôdetkały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ôdetkały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ôdetkało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ôdetkało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ôdetkało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ôdetkej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ôdetko
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ôdetkejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ôdetkajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ôdetkoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ôdetkoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ôdetkoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ôdetkali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ôdetkali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ôdetkali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ôdetkała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ôdetkała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ôdetkała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ôdetkały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ôdetkały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ôdetkały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ôdetkało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ôdetkało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ôdetkało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ôdetkoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ôdetkoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ôdetkoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ôdetkali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ôdetkali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ôdetkali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ôdetkała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ôdetkała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ôdetkała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ôdetkały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ôdetkały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ôdetkały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ôdetkało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ôdetkało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ôdetkało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyôdetkany
rzeczownik odczasown.ôdetkani
Rybnik

POL: odkryć, odsłonić np., okienko zabezpieczone na zimę, otwór zatkany

 

Wejź, ôdetkej już te ôkynko we chlywie, chyba już takich mrozōw niy bydzie, niech tam je trocha światła.

Ôdetkoł żech już ta ruła, co gnojōwka ze chlywa spływo do gnoja, myśla już niy zamarznie, a niy trza bydzie wylywać tej gnojōwki kiblym.

Podej dalij…