ôdezwać sie

ôdezwać sie – odezwać się (pol.)

bezokolicznikodezwać sie
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ôdezwia sie
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ôdezwiesz sie
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ôdezwie sie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ôdezwiymy sie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ôdezwiecie sie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ôdezwiōm sie
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ôdezwoł żech sie
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ôdezwoł żeś sie
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ôdezwoł sie
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ôdezwali my sie
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ôdezwaliście sie; żeście sie ôdezwali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ôdezwali sie
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ôdezwała żech sie; ôdezwałach sie; żech sie ôdezwała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ôdezwała żeś sie; ôdezwałaś sie; żeś sie ôdezwała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.odezwała sie
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ôdezwały my sie; my sie ôdezwały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ôdezwałyście sie; żeście sie ôdezwały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ôdezwały sie
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ôdezwało żech sie; żech sie ôdezwało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ôdezwało żeś sie; żeś sie ôdezwało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ôdezwało sie
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech sie ôdezwoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś sie ôdezwoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł sie ôdezwoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my sie ôdezwali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście sie ôdezwali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli sie ôdezwali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech sie ôdezwała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś sie ôdezwała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była sie ôdezwała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my sie ôdezwały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście sie ôdezwały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były sie ôdezwały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech sie ôdezwało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś sie ôdezwało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było sie ôdezwało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ôdezwej sie
tr. rozk. l. poj 3. os.niech sie ôdezwie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ôdezwejcie sie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech sie ôdezwiōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ôdezwoł bych sie
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ôdezwoł byś sie
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ôdezwoł by sie
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ôdezwali by my sie
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ôdezwali byście sie
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ôdezwali by sie
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ôdezwała bych sie
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ôdezwała byś sie
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ôdezwała by sie
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ôdezwały by my sie
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ôdezwały byście sie
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ôdezwały by sie
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ôdezwało bych sie
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ôdezwało byś sie
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ôdezwało by sie
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych sie ôdezwoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś sie ôdezwoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by sie ôdezwoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my sie ôdezwali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście sie ôdezwali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by sie ôdezwali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych sie ôdezwała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś sie ôdezwała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by sie ôdezwała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my sie ôdezwały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście sie ôdezwały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by sie ôdezwały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych sie ôdezwało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś sie ôdezwało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by sie ôdezwało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.ôdezwani sie
Rybnik

 

Kej byś sie niy była ôdezwała, to jo bych cie niy poznała.

Ôdezwej sie, jak bydziesz na miejscu, jako żeś dojechała.

Ôn sie piyrszy ôdezwoł, tōż jo tyż zaczła z nim godać.

Starziku, dyć ôdezwejcie sie, jak Was wołōm, bo żech myślała, że sie Wōm co stało.

Ôdezewej sie, jak do ciebie godōm.

Podej dalij…