ôdfurgnyć

ôdfurgnyć – odfrunąć (pol.)

bezokolicznikôdfurgnyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ôdfurgna
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ôdfurgniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ôdfurgnie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ôdfurgnymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ôdfurgniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ôdfurgnōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ôdfurgnōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ôdfurgnōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ôdfurgnōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ôdfurgli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ôdfurgliście; żeście ôdfurgli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ôdfurgli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ôdfurgła żech; ôdfurgłach; żech ôdfurgła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ôdfurgła żeś; ôdfurgłaś; żeś ôdfurgła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ôdfurgła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ôdfurgły my; my ôdfurgły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ôdfurgłyście; żeście ôdfurgły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ôdfurgły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ôdfurgło żech; żech ôdfurgło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ôdfurgło żeś; żeś ôdfurgło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ôdfurgło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ôdfurgnōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ôdfurgnōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ôdfurgnōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ôdfurgli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ôdfurgli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ôdfurgli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ôdfurgła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ôdfurgła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ôdfurgła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ôdfurgły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ôdfurgły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ôdfurgły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ôdfurgło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ôdfurgło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ôdfurgło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ôdfurgnij
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ôdfurgnie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ôdfurgnijcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ôdfurgnōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ôdfurgnōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ôdfurgnōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ôdfurgnōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ôdfurgli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ôdfurgli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ôdfurgli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ôdfurgła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ôdfurgła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ôdfurgła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ôdfurgły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ôdfurgły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ôdfurgły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ôdfurgło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ôdfurgło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ôdfurgło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ôdfurgnōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ôdfurgnōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ôdfurgnōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ôdfurgli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ôdfurgli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ôdfurgli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ôdfurgła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ôdfurgła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ôdfurgła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ôdfurgły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ôdfurgły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ôdfurgły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ôdfurgło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ôdfurgło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ôdfurgło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyôdfurgnyty
rzeczownik odczasown.ôdfurgnyci
Rybnik

 

Te szpoki niy bojōm sie niczego. Możesz strzylać, straszyć, to ôdfurgnōm kōnsek, a zarozki sōm nazod.

Te cukrōwki niy bojōm sie ludzi. Ôdfurgnie tako meter a sie dziwo.

 

 

Podej dalij…