ôdginać

ôdginać (sie) – odginać (pol.)

bezokolicznikôdginać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ôdginōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ôdginosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ôdgino
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ôdginōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ôdginocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ôdginajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ôdginoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ôdginoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ôdginoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ôdginali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ôdginaliście; żeście ôdginali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ôdginali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ôdginała żech; ôdginałach; żech ôdginała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ôdginała żeś; ôdginałaś; żeś ôdginała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ôdginała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ôdginały my; my ôdginały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ôdginałyście; żeście ôdginały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ôdginały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ôdginało żech; żech ôdginało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ôdginało żeś; żeś ôdginało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ôdginało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ôdginoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ôdginoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ôdginoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ôdginali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ôdginali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ôdginali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ôdginała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ôdginała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ôdginała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ôdginały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ôdginały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ôdginały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ôdginało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ôdginało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ôdginało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ôdginej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ôdgino
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ôdginejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ôdginajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ôdginoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ôdginoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ôdginoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ôdginali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ôdginali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ôdginali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ôdginała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ôdginała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ôdginała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ôdginały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ôdginały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ôdginały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ôdginało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ôdginało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ôdginało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ôdginoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ôdginoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ôdginoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ôdginali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ôdginali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ôdginali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ôdginała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ôdginała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ôdginała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ôdginały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ôdginały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ôdginały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ôdginało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ôdginało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ôdginało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda ôdginoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz ôdginoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie ôdginoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy ôdginali; bydymy ôdginać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie ôdginali; bydziecie ôdginać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm ôdginali; bydōm ôdginać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda ôdginała; byda ôdginać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz ôdginała; bydziesz ôdginać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie ôdginała; bydzie ôdginać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy ôdginały; bydymy ôdginać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie ôdginały; bydziecie ôdginać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm ôdginały; bydōm ôdginać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda ôdginało; byda ôdginać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz ôdginało; bydziesz ôdginać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie ôdginało; bydzie ôdginać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyôdginany
rzeczownik odczasown.ôdginani
Rybnik

POL: (1) odginać od siebie, na zewnątrz; (2) odginać, prostować coś zagiętego.

 

Ôdginej te gwoździe a jo ich byda wybijoł.

Jo ôdginōm te drōty, co kery sie niy bodnie.

 

 

Podej dalij…