ôdgrodzić

ôdgrodzić (sie) – odgrodzić (pol.)

bezokolicznikôdgrodzić
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ôdgrodza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ôdgrodzisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ôdgrodzi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ôdgrodzymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ôdgrodzicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ôdgrodzōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ôdgrodziōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ôdgrodziōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ôdgrodziōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ôdgrodziyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ôdgrodziyliście; żeście ôgrodziyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ôdgrodziyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ôdgrodziyła żech; ôdgrodziyłach; żech ôdgrodziyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ôdgrodziyła żeś; ôdgrodziyłaś; żeś ôdgrodziyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ôdgrodziyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ôdgrodziyły my; my ôdgrodziyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ôdgrodziyłyście; żeście ôdgrodziyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ôdgrodziyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ôdgrodziyło żech; żech ôdgrodziyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ôdgrodziyło żeś; żeś ôdgrodziyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ôdgrodziyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ôdgrodziōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ôdgrodziōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ôdgrodziōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ôdgrodziyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ôdgrodziyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ôdgrodziyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ôdgrodziyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ôdgrodziyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ôdgrodziyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ôdgrodziyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ôdgrodziyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ôdgrodziyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ôdgrodziyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ôdgrodziyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ôdgrodziyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ôdgrōdź
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ôdgrodzi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ôdgrōdźcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ôdgrodzōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ôdgrodziōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ôdgrodziōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ôdgrodziōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ôdgrodziyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ôdgrodziyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ôdgrodziyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ôdgrodziyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ôdgrodziyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ôdgrodziyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ôdgrodziyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ôdgrodziyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ôdgrodziyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ôdgrodziyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ôdgrodziyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ôdgrodziyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ôdgrodziōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ôdgrodziōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ôdgrodziōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ôdgrodziyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ôdgrodziyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ôdgrodziyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ôdgrodziyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ôdgrodziyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ôdgrodziyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ôdgrodziyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ôdgrodziyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ôdgrodziyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ôdgrodziyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ôdgrodziyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ôdgrodziyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyôdgrodzōny
rzeczownik odczasown.ôdgrodzyni
Rybnik

 

Ôdgrodziyli my sie ôd sōmsada, coby nōm jego gowiydź po placu niy lotała.

Ódgrodziōł żech szczyrk ôd osiotego piosku.

Ôdgrodza we grōdzy wielki kartofle ôd drobniokōw.

 

 

Podej dalij…