ôdjechać

ôdjechać – odjechać (pol.)

bezokolicznikôdjechać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ôdjada
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ôdjedziesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ôdjedzie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ôdjadymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ôdjedziecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ôdjadōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ôdjechoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ôdjechoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ôdjechoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ôdjechali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ôdjechaliście; żeście ôdjechali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ôdjechali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ôdjechała żech; ôdjechałach; żech ôdjechała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ôdjechała żeś; ôdjechałaś; żeś ôdjechała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ôdjechała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ôdjechały my; my ôdjechały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ôdjechałyście; żeście ôdjechały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ôdjechały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ôdjechało żech; żech ôdjechało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ôdjechało żeś; żeś ôdjechało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ôdjechało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ôdjechoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ôdjechoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ôdjechoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ôdjechali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ôdjechali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ôdjechali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ôdjechała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ôdjechała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ôdjechała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ôdjechały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ôdjechały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ôdjechały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ôdjechało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ôdjechało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ôdjechało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ôdjedź
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ôdjedzie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ôdjedźcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ôdjadōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ôdjechoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ôdjechoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ôdjechoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ôdjechali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ôdjechali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ôdjechali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ôdjechała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ôdjechała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ôdjechała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ôdjechały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ôdjechały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ôdjechały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ôdjechało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ôdjechało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ôdjechało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ôdjechoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ôdjechoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ôdjechoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ôdjechali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ôdjechali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ôdjechali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ôdjechała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ôdjechała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ôdjechała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ôdjechały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ôdjechały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ôdjechały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ôdjechało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ôdjechało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ôdjechało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyôdjechany
rzeczownik odczasown.ôdjechani
Rybnik

 

Przispoł żech dzisiej, a autobus mie ôdjechoł, tōż prziszol żech za niyskoro do roboty.

Ciotka już ôdjechała nazod do Niymiec, tōż mogymy se dychnyć.

Ôdjedź kōnsek tym trachtorym, bo sam na drōdze stojisz.

 

Podej dalij…