ôdniyś

ôdniyś – odnieść (pol.)

bezokolicznikôdniyś
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ôdniesa
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ôdniesiesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ôdniesie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ôdniesymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ôdniesiecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ôdniesōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ôdniōs żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ôdniōs żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ôdniōs
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ôdniōśli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ôdniōśliście; żeście ôdniōśli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ôdniōśli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ôdniōsła żech; ôdniōsłach; żech ôdniōsła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ôdniōsła żeś; ôdniōsłaś; żeś ôdniōsła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ôdniōsła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ôdniōsły my; my ôdniōsły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ôdniōsłyście; żeście ôdniōsły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ôdniōsły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ôdniōsło żech; żech ôdniōsło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ôdniōsło żeś; żeś ôdniōsło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ôdniōsło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ôdniōs
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ôdniōs
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ôdniōs
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ôdniōśli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ôdniōśli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ôdniōśli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ôdniōsła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ôdniōsła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ôdniōsła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ôdniōsły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ôdniōsły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ôdniōsły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ôdniōsło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ôdniōsło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ôdniōsło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ôdniyś
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ôdniesie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ôdniyście
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ôdniesōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ôdniōs bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ôdniōs byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ôdniōs by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ôdniōśli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ôdniōśli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ôdniōśli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ôdniōsła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ôdniōsła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ôdniōsła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ôdniōsły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ôdniōsły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ôdniōsły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ôdniōsło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ôdniōsło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ôdniōsło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ôdniōs
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ôdniōs
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ôdniōs
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ôdniōśli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ôdniōśli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ôdniōśli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ôdniōsła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ôdniōsła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ôdniōsła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ôdniōsły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ôdniōsły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ôdniōsły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ôdniōsło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ôdniōsło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ôdniōsło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m.
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos.
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż.
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n.
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyôdniesiōny
rzeczownik odczasown.ôdniesiyni
Rybnik

 

Ôdniesa ci tyn pyrlik zarozki, jak skōńcza kuć.

Ôdniyś starce te brele, bo se ich sam zapōmnieli a możno bydōm ich szukać.

Ôdniesiesz mi ta ksiōnżka do bibliotyki?

 

 

Podej dalij…