ôdpisować

ôdpisować – odpisywać (pol.)

bezokolicznikôdpisować
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ôdpisuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ôdpisujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ôdpisuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ôdpisujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ôdpisujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ôdpisujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ôdpisowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ôdpisowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ôdpisowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ôdpisowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ôdpisowaliście; żeście ôdpisowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ôdpisowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ôdpisowała żech; ôdpisowałach; żech ôdpisowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ôdpisowała żeś; ôdpisowałaś; żeś ôdpisowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ôdpisowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ôdpisowały my; my ôdpisowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ôdpisowałyście; żeście ôdpisowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ôdpisowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ôdpisowało żech; żech ôdpisowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ôdpisowało żeś; żeś ôdpisowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ôdpisowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ôdpisowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ôdpisowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ôdpisowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ôdpisowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ôdpisowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ôdpisowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ôdpisowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ôdpisowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ôdpisowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ôdpisowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ôdpisowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ôdpisowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ôdpisowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ôdpisowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ôdpisowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ôdpisuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ôdpisuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ôdpisujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ôdpisujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ôdpisowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ôdpisowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ôdpisowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ôdpisowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ôdpisowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ôdpisowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ôdpisowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ôdpisowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ôdpisowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ôdpisowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ôdpisowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ôdpisowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ôdpisowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ôdpisowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ôdpisowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ôdpisowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ôdpisowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ôdpisowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ôdpisowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ôdpisowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ôdpisowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ôdpisowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ôdpisowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ôdpisowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ôdpisowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ôdpisowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ôdpisowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ôdpisowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ôdpisowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ôdpisowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda ôdpisowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz ôdpisowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie ôdpisowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy ôdpisowali; bydymy ôdpisować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie ôdpisowali; bydziecie ôdpisować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm ôdpisowali; bydōm ôdpisować
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda ôdpisowała; byda ôdpisować
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz ôdpisowała; byda ôdpisować
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie ôdpisowała; bydzie ôdpisować
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy ôdpisowały; bydymy ôdpisować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie ôdpisowały; bydziecie ôdpisować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm ôdpisowały; bydōm ôdpisować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda ôdpisowało; byda ôdpisować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz ôdpisowało; bydziesz ôdpisować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie ôdpisowało; bydzie ôdpisować
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyôdpisowany
rzeczownik odczasown.ôdpisowani
Rybnik

POL: odpisywać, odpisać więcej, niż jeden raz, lub więciej, niż jedną rzecz.

 

Musza se zacznyć ôdpisować zygor ze sztrōmu, co byda wiedzioł wiela przeświyca na miesiōnc.

Jo ci byda ôdpisowała te nōmery z lotka, a ty se to w niedziela ôbejrzisz.

Jo rod ôdpisowoł zadani we szkole, ale sōm żech tyż inkszym dowoł ôdpisać.

 

Podej dalij…