ôdprawiać

ôdprawiać (sie) – urządzać, wyprawiać, obchodzić, celebrować (pol.)

bezokolicznikôdprawiać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ôdprawiōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ôdprawiosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ôdprawio
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ôdprawiōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ôdprawiocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ôdprawiajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ôdprawioł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ôdprawioł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ôdprawioł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ôdprawiali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ôdprawialiście; żeście ôdprawiali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ôdprawiali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ôdprawiała żech; ôdprawiałach; żech ôdprawiała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ôdprawiała żeś; ôdprawiałaś; żeś ôdprawiała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ôdprawiała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ôdprawiały my; my ôdprawiały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ôdprawiałyście; żeście ôdprawiały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ôdprawiały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ôdprawiało żech; żech ôdprawiało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ôdprawiało żeś; żeś ôdprawiało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ôdprawiało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ôdprawioł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ôdprawioł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ôdprawioł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ôdprawiali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ôdprawiali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ôdprawiali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ôdprawiała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ôdprawiała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ôdprawiała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ôdprawiały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ôdprawiały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ôdprawiały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ôdprawiało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ôdprawiało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ôdprawiało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ôdprawiej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ôdprawio
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ôdprawiejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ôdprawiajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ôdprawioł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ôdprawioł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ôdprawioł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ôdprawiali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ôdprawiali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ôdprawiali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ôdprawiała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ôdprawiała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ôdprawiała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ôdprawiały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ôdprawiały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ôdprawiały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ôdprawiało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ôdprawiało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ôdprawiało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ôdprawioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ôdprawioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ôdprawioł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ôdprawiali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ôdprawiali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ôdprawiali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ôdprawiała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ôdprawiała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ôdprawiała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ôdprawiały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ôdprawiały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ôdprawiały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ôdprawiało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ôdprawiało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ôdprawiało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda ôdprawioł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz ôdprawioł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie ôdprawioł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy ôdprawiali; bydymy ôdprawiać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie ôdprawiali; bydziecie ôdprawiać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm ôdprawiali; bydōm ôdprawiać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda ôdprawiała; byda ôdprawiać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz ôdprawiała; bydziesz ôdprawiać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie ôdprawiała; bydzie ôdprawiać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy ôdprawiały; bydymy ôdprawiać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie ôdprawiały; bydziecie ôdprawiać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm ôdprawiały; bydōm ôdprawiać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda ôdprawiało; byda ôdprawiać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz ôdprawiało; bydziesz ôdprawiać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie ôdprawiało; bydzie ôdprawiać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyôdprawiany
rzeczownik odczasown.ôdprawiani
Rybnik

POL: (1) urządzać, wyprawiać, obchodzić rocznicę urodzin, ślubu itp.; (2) celebrować mszę.

 

Papiyż ôdprawioł mszo na lotnisku, a było tam praje milion ludzi.

Wczora żech ôdprawioł urodziny, tōż dzisiej musioł żech jechać cugym do roboty.

Jo latoś urodzin niy byda ôdprawioł, bo sie wybiyrōm na wczasy nad morze.

Kery farosz ôdprawioł dzisiej mszo?

 

 

Podej dalij…