ôdprawić

odprawić (sie) – urządzić, wyprawić, obchodzić, celebrować (pol.)

bezokolicznikôdprawić
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ôdprawia
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ôdprawisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ôdprawi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ôdprawiymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ôdprawicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ôdprawiōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ôdprawiōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ôdprawiōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ôdprawiōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ôdprawiyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ôdprawiyliście; żeście ôdprawiyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ôdprawiyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ôdprawiyła żech; ôdprawiyłach; żech ôdprawiyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ôdprawiyła żeś; ôdprawiyłaś; żeś ôdprawiyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ôdprawiyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ôdprawiyły my; my ôdprawiyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ôdprawiyłyście; żeście ôdprawiyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ôdprawiyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ôdprawiyło żech; żech ôdprawiyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ôdprawiyło żeś; żeś ôdprawiyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ôdprawiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ôdprawiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ôdprawiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ôdprawiōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ôdprawiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ôdprawiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ôdprawiyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ôdprawiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ôdprawiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ôdprawiyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ôdprawiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ôdprawiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ôdprawiyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ôdprawiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ôdprawiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ôdprawiyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ôdprow
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ôdprawi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ôdprowcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ôdprawiōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ôdprawiōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ôdprawiōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ôdprawiōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ôdprawiyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ôdprawiyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ôdprawiyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ôdprawiyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ôdprawiyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ôdprawiyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ôdprawiyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ôdprawiyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ôdprawiyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ôdprawiyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ôdprawiyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ôdprawiyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ôdprawiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ôdprawiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ôdprawiōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ôdprawiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ôdprawiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ôdprawiyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ôdprawiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ôdprawiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ôdprawiyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ôdprawiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ôdprawiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ôdprawiyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ôdprawiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ôdprawiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ôdprawiyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyôdprawiōny
rzeczownik odczasown.ôdprawiyni
Rybnik

POL: (1) urządzić, wyprawić, obchodzić rocznicę urodzin, ślubu itp.; (2) celebrować mszę.

 

Jak ci farorz ôdprawi mszo, to mosz pōłtora godziny z głowy.

Latoś ôdprawia urodziny na zegrodzie przi fojerze.

Podej dalij…