ôdskoczyć

ôdskoczyć – odskoczyć (pol.)

bezokolicznikôdskoczyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ôdskocza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ôdskoczysz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ôdskoczy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ôdskoczymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ôdskoczycie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ôdskoczōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ôdskoczōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ôdskoczōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ôdskoczōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ôdskoczyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.doôdskoczyliście; żeście ôdskoczyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ôdskoczyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ôdskoczyła żech; ôdskoczyłach; żech ôdskoczyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ôdskoczyła żeś; ôdskoczyłaś; żeś ôdskoczyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ôdskoczyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ôdskoczyły my; my ôdskoczyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ôdskoczyłyście; żeście ôdskoczyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ôdskoczyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ôdskoczyło żech; żech ôdskoczyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ôdskoczyło żeś; żeś ôdskoczyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ôdskoczyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ôdskoczōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ôdskoczōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ôdskoczōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ôdskoczyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ôdskoczyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ôdskoczyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ôdskoczyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ôdskoczyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ôdskoczyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ôdskoczyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ôdskoczyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ôdskoczyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ôdskoczyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ôdskoczyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ôdskoczyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ôdskocz
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ôdskoczy
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ôdskoczcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ôdskoczōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ôdskoczōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ôdskoczōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ôdskoczōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ôdskoczyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ôdskoczyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ôdskoczyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ôdskoczyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ôdskoczyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ôdskoczyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ôdskoczyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ôdskoczyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ôdskoczyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ôdskoczyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ôdskoczyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ôdskoczyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ôdskoczōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ôdskoczōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ôdskoczōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ôdskoczyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ôdskoczyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ôdskoczyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ôdskoczyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ôdskoczyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ôdskoczyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ôdskoczyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ôdskoczyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ôdskoczyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ôdskoczyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ôdskoczyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ôdskoczyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.ôdskoczyni
Rybnik

 

Ledwa zdōnżōł żech ôdskoczyć, bo bōł bych caly ôpyrskany.

Tyn bal mi bōł tak ôdskoczōł a prosto we szyba.

Kebych niy bōł ôdskoczōł, to by mie te auto było przejechało.

 

Podej dalij…