ôdsmyczyć

ôdsmyczyć (sie) – odwlec; odciągnąć (pol.)

bezokolicznikôdsmyczyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ôdsmycza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ôdsmyczysz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ôdsmyczy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ôdsmyczymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ôdsmyczycie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ôdsmyczōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ôdsmyczōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ôdsmyczōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ôdsmyczōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ôdsmyczyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ôdsmyczyliście; żeście ôdsmyczyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ôdsmyczyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ôdsmyczyła żech; ôdsmyczyłach; żech ôdsmyczyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ôdsmyczyła żeś; ôdsmyczyłaś; żeś ôdsmyczyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ôdsmyczyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ôdsmyczyły my; my ôdsmyczyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ôdsmyczyłyście; żeście ôdsmyczyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ôdsmyczyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ôdsmyczyło żech; żech ôdsmyczyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ôdsmyczyło żeś; żeś ôdsmyczyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ôdsmyczyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ôdsmyczōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ôdsmyczōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ôdsmyczōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ôdsmyczyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ôdsmyczyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ôdsmyczyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ôdsmyczyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ôdsmyczyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ôdsmyczyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ôdsmyczyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ôdsmyczyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ôdsmyczyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ôdsmyczyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ôdsmyczyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ôdsmyczyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ôdsmycz
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ôdsmyczy
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ôdsmyczcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ôdsmyczōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ôdsmyczōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ôdsmyczōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ôdsmyczōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ôdsmyczyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ôdsmyczyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ôdsmyczyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ôdsmyczyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ôdsmyczyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ôdsmyczyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ôdsmyczyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ôdsmyczyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ôdsmyczyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ôdsmyczyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ôdsmyczyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ôdsmyczyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ôdsmyczōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ôdsmyczōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ôdsmyczōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ôdsmyczyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ôdsmyczyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ôdsmyczyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ôdsmyczyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ôdsmyczyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ôdsmyczyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ôdsmyczyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ôdsmyczyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ôdsmyczyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ôdsmyczyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ôdsmyczyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ôdsmyczyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyôdsmyczōny
rzeczownik odczasown.ôdsmyczyni
Rybnik

 

Wyszarpali my szofera a ôdsmyczyli my go na bok, bo bōłby zgoroł w tym aucie.

Tyn pies dycko kajś ôdsmyczy ta swoja miska.

Ôdsmyczcie te flaszki z gazym dalij ôd tego ôgnia.

Podej dalij…