ôdsuwać

ôdsuwać (sie) – odsypywać (pol.)

bezokolicznikôdsuwać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ôdsuwōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ôdsuwosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ôdsuwo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ôdsuwōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ôdsuwocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ôdsuwajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ôdsuwoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ôdsuwoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ôdsuwoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ôdsuwali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ôdsuwaliście; żeście ôdsuwali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ôdsuwali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ôdsuwała żech; ôdsuwałach; żech ôdsuwała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ôdsuwała żeś; ôdsuwałaś; żeś ôdsuwała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ôdsuwała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ôdsuwały my; my ôdsuwały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ôdsuwałyście; żeście ôdsuwały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ôdsuwały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ôdsuwało żech; żech ôdsuwało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ôdsuwało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n. ôdsuwało żeś; żeś ôdsuwało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ôdsuwoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ôdsuwoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ôdsuwoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ôdsuwali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ôdsuwali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ôdsuwali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ôdsuwała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ôdsuwała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ôdsuwała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ôdsuwały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ôdsuwały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ôdsuwały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ôdsuwało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ôdsuwało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ôdsuwało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ôdsuwej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ôdsuwo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ôdsuwejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ôdsuwajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ôdsuwoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ôdsuwoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ôdsuwoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ôdsuwali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ôdsuwali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ôdsuwali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ôdsuwała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ôdsuwała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ôdsuwała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ôdsuwały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ôdsuwały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ôdsuwały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ôdsuwało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ôdsuwało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ôdsuwało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ôdsuwoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ôdsuwoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ôdsuwoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ôdsuwali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ôdsuwali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ôdsuwali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ôdsuwała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ôdsuwała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ôdsuwała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ôdsuwały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ôdsuwały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ôdsuwały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ôdsuwało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ôdsuwało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ôdsuwało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda ôdsuwoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz ôdsuwoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie ôdsuwoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy ôdsuwali; bydymy ôdsuwać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie ôdsuwali; bydziecie ôdsuwać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm ôdsuwali; bydōm ôdsuwać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda ôdsuwała; byda ôdsuwać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz ôdsuwała; bydziesz ôdsuwać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie ôdsuwała; bydzie ôdsuwać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy ôdsuwały; bydymy ôdsuwać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie ôdsuwały; bydziecie ôdsuwać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm ôdsuwały; bydōm ôdsuwać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda ôdsuwało; byda ôdsuwać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz ôdsuwało; bydziesz ôdsuwać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie ôdsuwało; bydzie ôdsuwać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyôdsuwany
rzeczownik odczasown.ôdsuwani
Rybnik

 

Ôdsuwejcie z każdego miecha po trosze sam na plała, bo takich ciynżkich niy zaniesiecie po schodach na gōra.

Sam mosz prōzny koszyk, a ôdsuwej dō niego  z każdego koszyka po trosze, bo ône sōm za fest pokowiate.

 

Podej dalij…