ôdubać

ôdubać (sie) – odłubać, obrać, ołuskać (pol.)

bezokolicznikôdubać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ôdubia
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ôdubiesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ôdubie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ôdubiymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ôdubiecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ôdubiōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ôduboł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ôduboł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ôduboł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ôdubali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ôdubaliście; żeście ôdubali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ôdubali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ôdubała żech; ôdubałach; żech ôdubała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ôdubała żeś; ôdubałaś; żeś ôdubała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ôdubała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ôdubały my; my ôdubały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ôdubałyście; żeście ôdubały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ôdubały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ôdubało żech; żech ôdubało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ôdubało żeś; żeś ôdubało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ôdubało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ôduboł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ôduboł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ôduboł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ôdubali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ôdubali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ôdubali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ôdubała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ôdubała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ôdubała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ôdubały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ôdubały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ôdubały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ôdubało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ôdubało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ôdubało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ôdubej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ôdubie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ôdubejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ôdubiōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ôduboł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ôduboł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ôduboł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ôdubali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ôdubali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ôdubali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ôdubała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ôdubała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ôdubała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ôdubały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ôdubały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ôdubały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ôdubało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ôdubało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ôdubało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ôduboł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ôduboł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ôduboł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ôdubali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ôdubali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ôdubali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ôdubała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ôdubała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ôdubała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ôdubały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ôdubały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ôdubały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ôdubało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ôdubało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ôdubało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -

cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyôdubany
rzeczownik odczasown.ôdubani
Rybnik

POL: (1) obrać skórkę pomarańczy, banana; (2) ołuskać orzechy z łupin; (3) obrać skorupę jajka; (4) odłubać pacem np. odstającą warstwę lakieru, strup zaschnięty na ranie, polewę na cieście.

 

SI: Uwarziła żech ci dwa jajca na śniodani, yno se ich musisz ôdubać.

PL: Ugotowałam ci dwa jajka na śniadanie, tylko musisz je sobie obrać ze skorupek.

 

SI: Sam mosz banana, yno se go ôdubej.

PL: Tutaj masz banan, tylko obierz go sobie ze skórki.

 

SI: Po co żeś zaś ôdubała tyn bolok, dyć ci krew poleci.

PL: Po co znowu odłubałaś ten strupek, przecież krew ci poleci.

 

SI: Ôdubej mi na wartko pora ôrzechōw do dorty.

PL: Nałuskaj mi na szybko trochę orzechów do tortu.

 

SI: Niy prōbujcie mi przipadkym ôdubać tej polywy ze zisty, bo  dostaniecie po pazurach

PL: Nie odważcie się przypadkiem odłubać tej polewy z ciasta, bo dostaniecie po paluchach.

 

Podej dalij…