ôdwinyć

ôdwinyć – odwinąć, rozpakować, rozwinąć (pol.)

bezokolicznikôdwinyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ôdwina
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ôdwiniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ôdwinie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ôdwinymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ôdwiniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ôdwinōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ôdwinōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ôdwinōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ôdwinōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ôdwinyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ôdwinyliście; żeście ôdwinyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ôdwinyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ôdwinyła żech; ôdwinyłach; żech ôdwinyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ôdwinyła żeś; ôdwinyłaś; żeś ôdwinyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ôdwinyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ôdwinyły my; my ôdwinyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ôdwinyłyście; żeście ôdwinyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ôdwinyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ôdinyło żech; żech ôdwinyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ôdwinyło żeś; żeś ôdwinło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ôdwinyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ôdwinōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ôdwinōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ôdwinōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ôdwinyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ôdwinyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ôdwinyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ôdwinyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ôdwinyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ôdwinyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ôdwinyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ôdwinyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ôdwinyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ôdwinyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ôdwinyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ôdwinyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ôdwiń
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ôdwinie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ôdwińcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ôdwinōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ôdwinōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ôdwinōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ôdwinōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ôdwinyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ôdwinyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ôdwinyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ôdwinyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ôdwinyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ôdwinyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ôdwinyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ôdwinyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ôdwinyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ôdwinyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ôdwinyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ôdwinyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ôdwinōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ôdwinōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ôdwinōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ôdwinyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ôdwinyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ôdwinyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ôdwinyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ôdwinyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ôdwinyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ôdwinyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ôdwinyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ôdwinyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ôdwinyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ôdwinyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ôdwinyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyôdwinyty
rzeczownik odczasown.ôdwinyci
Rybnik

 

Ôdwiń se nić z tej rōlady.

Jo ci ôdwina kōnsek tego szpagata, a ty se go ustrzignij.

 

Podej dalij…