ôdwiōnzać

ôdwiōnzać (sie) – odwiązać, rozwiązać, rozsupłać (pol.)

bezokolicznikôdwiōnzać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ôdwiōnża
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ôdwiōnżesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ôdwiōnże
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ôdwiōnżymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ôdwiōnżecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ôdwiōnżōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ôdwiōnzoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ôdwiōnzoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ôdwiōnzoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ôdwiōnzali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ôdwiōnzaliście; żeście ôdwiōnzali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ôdwiōnzali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ôdwiōnzała żech; ôdwiōnzałach; żech ôdwiōnzała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ôdwiōnzała żeś; ôdwiōnzałaś; żeś ôdwiōnzała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ôdwiōnzała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ôdwiōnzały my; my ôdwiōnzały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ôdwiōnzałyście; żeście ôdwiōnzały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ôdwiōnzały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ôdwiōnzało żech; żech ôdwiōnzało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ôdwiōnzało żeś; żeś ôdwiōnzało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ôdwiōnzało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ôdwiōnzoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ôdwiōnzoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ôdwiōnzoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ôdwiōnzali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ôdwiōnzali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ôdwiōnzali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ôdwiōnzała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ôdwiōnzała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ôdwiōnzała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ôdwiōnzały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ôdwiōnzały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ôdwiōnzały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ôdwiōnzało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ôdwiōnzało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ôdwiōnzało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ôdwiōnż
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ôdwiōnże
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ôdwiōnżcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ôdwiōnżōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ôdwiōnzoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ôdwiōnzoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ôdwiōnzoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ôdwiōnzali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ôdwiōnzali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ôdwiōnzali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ôdwiōnzała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ôdwiōnzała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ôdwiōnzała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ôdwiōnzały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ôdwiōnzały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ôdwiōnzały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ôdwiōnzało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ôdwiōnzało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ôdwiōnzało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ôdwiōnzoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ôdwiōnzoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ôdwiōnzoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ôdwiōnzali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ôdwiōnzali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ôdwiōnzali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ôdwiōnzała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ôdwiōnzała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ôdwiōnzała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ôdwiōnzały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ôdwiōnzały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ôdwiōnzały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ôdwiōnzało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ôdwiōnzało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ôdwiōnzało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. -. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyôdwiōnzany
rzeczownik odczasown.ôdwiōnzani
Rybnik

 

Ôdwiōnż se te sznōrki, yno ich niy pomatłej.

Trzimej ta rułka, co niy spadnie, a jo ôdwiōnża tyn drōt.

Poradzisz ôdwiōnzać tyn wynzeł?

 

 

 

Podej dalij…